O firmie

Radexpol - wszystko o nas..

Nasza firma działa na rynku od 1994r. Działalność rozpoczęliśmy od handlu rurami, a od ponad 10 lat zajmujemy się wykonywaniem przewiertów sterowanych oraz przecisków pod drogami.

Stosowana przez nas metoda bezwykopowa pozwala na sprawne i niezawodne układanie rur pod ziemią, bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Wykonujemy przewierty sterowane w nowoczesnej technologii HDD, która pozwala na znaczne skrócenie czasu ułożenia rurociągu.

Dzięki przewiertom można ominąć między innymi tory kolejowe, rzeki, drogi, itp. Wykorzystanie technologii bezwykopowych ogranicza wszelkie roboty ziemne, nie zakłóca ruchu ciągów komunikacji samochodowej i kolejowej, a ingerencja w środowisko naturalne jest zredukowana do minimum.

Copyright © 2024 Strona internetowa

Design by Graff